Αποδόσεις

Σωρευτικές Αποδόσεις με ημερομηνία Αναφοράς 30/06/2022

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έτος 3 Έτη 5 Έτη 10 Έτη
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) -5,86 20,29 33,87 262,32
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) -9,07 5,09 -1,66 65,17
European Value Fund (R) -5,18 0,00 0,00 0,00
Ομολογιακά
Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR (R) -11,81 0,00 0,00 0,00
Domestic Income σε EUR (R) -12,22 -6,43 0,00 0,00
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού -7,86 12,58 49,30 394,32
Ετήσιες Αποδόσεις

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2021 2020 2019 2018
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) 16,17 1,72 31,90 -8,88
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) 14,91 -5,69 17,25 -13,91
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (Ι2) 14,91 0,00 0,00 0,00
European Value Fund (R) 11,70 0,00 0,00 0,00
Ομολογιακά
Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR (R) -0,94 1,22 3,77 0,27
Domestic Income σε EUR (R) 0,73 4,38 10,46 0,00
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού 10,03 2,91 34,01 -6,18
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
  • Α/Κ Ε.Π. DOMESTIC INCOME (I) ημερομηνία έναρξης 18/02/2022
  • Α/Κ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΤΧ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ημερομηνία έναρξης 23/09/2021
  • Α/Κ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS ημερομηνία έναρξης 20/08/2021
  • Α/Κ Ε.Π. EUROPEAN VALUE FUND ημερομηνία έναρξης 27/07/2020.
  • Α/Κ Ε.Π. GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι2) ημερομηνία έναρξης 03/02/2020
  • Α/Κ Ε.Π. Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR αλλαγή κατηγορίας 15/11/2019
  • ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Επενδυτική Φιλοσοφία

Επαγγελματική και Υπεύθυνη Διαχείριση Κεφαλαίων

Οι διαχρονικά υψηλές αποδόσεις των υπό διαχείριση κεφαλαίων και η ποιότητα των πελατοκεντρικά σχεδιασμένων υπηρεσιών μας, έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων πελατών μας και αποτελούν την καλύτερη απόδειξη της αποτελεσματικότητάς μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ