ΝΕΑ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

16/12/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 876η/7.4.2020 συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • Την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ, την 10η & 13η Απριλίου 2020 (Καθολικό Πάσχα) καθώς και την 24η Δεκεμβρίου 2020.
  • Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies