ΝΕΑ

ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ

09/12/2015

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση (2625/7.12.2015) αίρονται οι περιορισμοί της ΠΝΠ της 18.7.2015 για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί  χρηματοπιστωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies