Δελτίο Τιμών

Παρακαλώ εισάγετε παλαιότερη ημερομηνία αποτίμισης
Ημερομηνία Αποτίμησης
29/09/2022

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ.(%) ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) 17.528.626,91 2.074.016,28 8,45 -0,83 8,71 8,37
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) 10.752.712,18 2.610.765,38 4,12 -2,24 4,22 4,08
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (Ι2) 3.211.907,91 769.009,68 4,18 -2,20 4,18 4,18
European Value Fund (R) 2.055.639,3 630.367,95 3,26 -1,62 3,34 3,23
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) 59.027,46 6.910,35 8,54 -0,81 8,54 8,54
Ομολογιακά
Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR (R) 28.111.752,37 19.991.826,57 1,41 -0,17 1,41 1,41
Domestic Income σε EUR (R) 5.942.097,1 2.072.468,95 2,87 -0,05 2,90 2,87
Domestic Income σε EUR (I) 349.319,32 121.675,82 2,87 -0,05 2,87 2,87
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού 3.368.520,82 1.040.814,92 3,24 -0,58 3,30 3,24
ΤΕΑ Υπουργείου Οικονομικών Μικτό Fund Of Funds 1.490.027,76 587.959,37 2,53 -0,49 2,74 2,51
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Επενδυτική Φιλοσοφία

Επαγγελματική και Υπεύθυνη Διαχείριση Κεφαλαίων

Οι διαχρονικά υψηλές αποδόσεις των υπό διαχείριση κεφαλαίων και η ποιότητα των πελατοκεντρικά σχεδιασμένων υπηρεσιών μας, έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων πελατών μας και αποτελούν την καλύτερη απόδειξη της αποτελεσματικότητάς μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ