Δελτίο Τιμών

Παρακαλώ εισάγετε παλαιότερη ημερομηνία αποτίμισης
Ημερομηνία Αποτίμησης
21/09/2023

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ.(%) ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) 23.902.153,09 1.892.720,54 12,63 -0,11 13,01 12,50
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) 3.267.551,17 635.541,29 5,14 -0,97 5,27 5,09
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (Ι2) 4.114.333,33 769.009,68 5,35 -0,91 5,35 5,35
European Value Fund (R) 2.059.224,75 480.068,98 4,29 -1,01 4,40 4,25
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) 665.976,01 51.904,26 12,83 -0,11 12,83 12,83
Ομολογιακά
Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR (R) 28.112.789,12 19.484.462,28 1,44 -0,10 1,45 1,44
Domestic Income σε EUR (R) 5.438.274,84 1.800.240,66 3,02 -0,19 3,05 3,02
Domestic Income σε EUR (I) 368.523,71 121.675,82 3,03 -0,18 3,03 3,03
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού 2.024.618,23 526.110,76 3,85 -0,43 3,93 3,85
ΤΕΑ Υπουργείου Οικονομικών Μικτό Fund Of Funds 2.833.774,24 1.058.789,26 2,68 -0,55 2,89 2,65
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Επενδυτική Φιλοσοφία

Επαγγελματική και Υπεύθυνη Διαχείριση Κεφαλαίων

Οι διαχρονικά υψηλές αποδόσεις των υπό διαχείριση κεφαλαίων και η ποιότητα των πελατοκεντρικά σχεδιασμένων υπηρεσιών μας, έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων πελατών μας και αποτελούν την καλύτερη απόδειξη της αποτελεσματικότητάς μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies