Ανακοινώσεις

29/03/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1018101000 ( πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21461/06/Β/90/05 ) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά την από 23/03/21 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία « ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. »..

 

18/03/2021

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 907η/18.3.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε...

09/02/2021

ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT

Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management – Το 3ο βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων 2020»...

26/01/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΩΤΟ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟ Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management – Πρώτο σε αποδόσεις το Αμοιβαίο Κεφάλαιο “Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού”..

08/01/2021

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1018101000 ( πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21461/06/Β/90/05 ) ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ"

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά την από 07/01/21 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία « ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. »

04/01/2021

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ανακοινώνει στους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income σε EUR ότι, το μέρισμα ανά μερίδιο για τη χρήση 2020 είναι 0,0852€.

16/12/2020

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 876η/7.4.2020 συνεδρίασή του αποφάσισε:

10/07/2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income σε EUR»

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSETMANAGEMENT ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί στους κ.κ. μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income σε EUR»

13/04/2020

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income σε EUR»

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί στους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income σε EUR»...

08/04/2020

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 876η/7.4.2020 συνεδρίασή του αποφάσισε...

06/04/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1018101000 ( πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21461/06/Β/90/05 ) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά την από 31/03/20 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου...

02/04/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ"

Ενημερώνονται οι μεριδιούχοι των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «Ευρωπαϊκή Πίστη» ότι η μέχρι σήμερα τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. μετατράπηκε σε εταιρία συμμετοχών...

26/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID - 19

Σε ένα περιβάλλον όπου η Ελληνική Κοινωνία βιώνει για πρώτη φορά, αυτό που απαιτείται από όλους μας είναι η αλληλεγγύη και η ατομική υπευθυνότητα.

02/01/2020

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ανακοινώνει στους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income σε EUR ότι, το μέρισμα ανά μερίδιο για τη χρήση 2019 είναι 0,0752€.

19/12/2019

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 839η/8.3.2019 συνεδρίασή του αποφάσισε την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ, την 19η Απριλίου, την 22α Απριλίου (Καθολικό Πάσχα), και την 24η Δεκεμβρίου 2019.

18/11/2019

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Η συγχώνευση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Ανεπτυγμένων Χωρών σε EUR και Ευρωπαϊκή Πίστη Εταιρικών Ομολόγων InvestmentGrade σε EUR με απορρόφηση του δεύτερου από το πρώτο, ολοκληρώθηκε όπως ήταν προγραμματισμένη, στις 15/11/2019.

07/10/2019

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT

H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4099/2012, να προχωρήσει στη συγχώνευση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων...

21/05/2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»...

24/04/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1018101000 ( πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21461/06/Β/90/05 ) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά την από 23/04/19 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου...

28/01/2019

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Χαλάνδρι 25 Ιανουαρίου 2019 - Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι για 8η συνεχή χρονιά η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ απέσπασε πέντε σημαντικά βραβεία στην εκδήλωση...

21/12/2018

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 834ης/20.12.2018 αποφάσισε την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων κάθε κατηγορίας ΟΣΕΚΑ, τη Δευτέρα 24/12/2018, ημέρα...

27/11/2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ FATCA & CRS

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (CRS) του ΟΟΣΑ...

27/04/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1018101000 ( πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21461/06/Β/90/05 ) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά την από 24/04/18 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου...

22/02/2018

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 809ης/21.2.2018 αποφάσισε την...

15/01/2018

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί στους...

27/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί στους...

10/07/2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR»

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSETMANAGEMENT ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί στους...

27/06/2017

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί στους μεριδιούχους της...

31/05/2017

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR»

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENTΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί στους...

24/04/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1018101000 ( πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21461/06/Β/90/05 ) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά την από 18/04/17 ...

10/01/2017

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι για 5η συνεχή χρονιά η ΕυρωπαϊκήΠίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ απέσπασε δύο σημαντικά βραβεία στην εκδήλωση για τη βράβευση τωνκαλύτερων σε απόδοση...

28/11/2016

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Η συγχώνευση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ευρωπαϊκή Πίστη Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR...

11/10/2016

Συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4099/2012...

23/06/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94), όπως τροποποιεί το άρθρο 103 του ν. 4099/2012, προβλέπεται ότι ο οφειλόμενος φόρος ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων…

22/04/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1018101000 ( πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21461/06/Β/90/05 ) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά την από 20/04/16 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας …


25/02/2016

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28/03/2016

Η συνεδρίαση, του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 751ης/24.2.2016 αποφάσισε την...

15/02/2016

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής καταλληλότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς...

11/01/2016

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι για 4η συνεχή χρονιά η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ απέσπασε σημαντικό αριθμό βραβείων στην εκδήλωση για τη βράβευση των καλύτερων σε απόδοση διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων..

21/12/2015

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24/12/2015

Η συνεδρίαση, του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 707ης/4.3.2015 αποφάσισε την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ...

09/12/2015

ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση (2625/7.12.2015) αίρονται οι περιορισμοί της ΠΝΠ της 18.7.2015 για τη ...

01/10/2015

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση υπ’αριθμ. 11/720/16.07.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναρτήθηκε...

01/09/2015

ΆΡΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγορά κατά την 727/31.8.2015 συνεδρίασή του αποφάσισε:

04/08/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 725/3.8.2015 συνεδρίαση...

27/07/2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΞΑΓΟΡΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της με ημερομηνία 20 Ιουλίου ανακοινώνει τα εξής:...

20/07/2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΞΑΓΟΡΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...

09/07/2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΩΣ 13/7/2015

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της από 8.7.2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών,...

07/07/2015

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 8η ΙΟΥΛΙΟΥ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της από 6.7.2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών,...

29/06/2015

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/06/2015 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 06/07/2015

Η απόφαση 715/29.6.2015, του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ ...

23/04/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1018101000 ( πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21461/06/Β/90/05 ) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά την από 15/04/15 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία...

05/03/2015

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/04/2015 & ΔΕΥΤΕΡΑ 06/04/2015

Η συνεδρίαση, του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 707ης/4.3.2015 αποφάσισε την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ την ...

23/12/2014

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι για μία ακόμα χρονιά η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management απέσπασε σημαντικό αριθμό βραβείων στην εκδήλωση για τη βράβευση των καλύτερων σε απόδοση διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων..

17/12/2014

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/12/2014

Η απόφαση 11/682/22.5.2014, του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ την Τετάρτη 24/12/2014 καθώς η ημερομηνία αυτή αποτελεί...

07/11/2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ ανέλαβε τη διαχείριση του 1/3 του ενεργητικού του «Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Οργανισμών - Ευρωπαϊκών Ομολόγων»...

17/07/2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. γνωστοποιεί στους κ.κ. μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»...

23/06/2014

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΙΣΤΗ

Η συγχώνευση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού και Ευρωπαϊκή Πίστη European Opportunities Μετοχικό Εξωτερικο...

26/05/2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ ανακοινώνει την τροποποίηση τωνκανονισμών των ανωτέρω Αμοιβαίων Κεφαλαίων...

15/05/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1018101000 ( πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21461/06/Β/90/05 ) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά την από 16/04/14 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία...

06/05/2014

Συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποφάσισε με βάση τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 45 και τις διατάξεις των άρθρων 46 έως και 54 του ν. 4099/2012, τη συγχώνευση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων...

24/03/2014

Ολοκλήρωση Συγχώνευσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ευρωπαϊκή Πίστη

Η συγχώνευση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Ανεπτυγμένων χωρών σε EUR και Ευρωπαϊκή Πίστη Κρατικών Ομολόγων Ανεπτυγμένων χωρών σε EUR...

11/02/2014

Συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποφάσισε με βάση τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 45 και τις διατάξεις των άρθρων 46 έως και 54 του ν. 4099/2012, τη συγχώνευση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων...

23/12/2013

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΑΠΕΣΠΑΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 8 ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. απέσπασε σημαντικό αριθμό διακρίσεων, για μια ακόμη χρονιά, στην απονομή των...

20/12/2013

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Η απόφαση 2/641/26.3.2013, του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ...

13/05/2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρίας...

30/04/2013

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΜΑΪΟΥ 2013

Η απόφαση 7/644/22.4.2013, του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ την Τετάρτη 1/5/2013 καθώς ...

28/04/2013

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03/2013 & ΔΕΥΤΕΡΑ 01/04/2013

To Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 641η/26.3.2013 συνεδρίασή του αποφάσισε την ΑΝΑΣΤΟΛΗ εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ στις 29 Μαρτίου (Καθολικό Πάσχα, Μεγάλη Παρασκευή), 1 Απριλίου 2013 (Καθολικό Πάσχα, Δευτέρα του Πάσχα)...

11/02/2013

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και με την σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας EUROBANK - ERGASIAS Α.Ε., ως θεματοφύλακας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων...

11/02/2013

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έλαβε 10 βραβεία! Το πρώτο βραβείο αφορά συνολικά την απόδοση της Εταιρίας μας...

Επικοινωνία

Λ.Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6124914
Fax.: 210 6800985
Email.:
info@europistiaedak.gr

Περισσότερα »

Press Kit

Εδώ μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένα τα Λογότυπα, τα Έντυπα και την πιο πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρίας μας.

Περισσότερα »