Ανακοινώσεις

21/05/2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»...

24/04/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1018101000 ( πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21461/06/Β/90/05 ) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά την από 23/04/19 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου...

14/03/2019

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 839η/8.3.2019 συνεδρίασή του αποφάσισε την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ, την 19η Απριλίου, την 22α Απριλίου (Καθολικό Πάσχα), και την 24η Δεκεμβρίου 2019.

28/01/2019

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Χαλάνδρι 25 Ιανουαρίου 2019 - Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι για 8η συνεχή χρονιά η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ απέσπασε πέντε σημαντικά βραβεία στην εκδήλωση...

21/12/2018

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 834ης/20.12.2018 αποφάσισε την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων κάθε κατηγορίας ΟΣΕΚΑ, τη Δευτέρα 24/12/2018, ημέρα...

27/11/2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ FATCA & CRS

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (CRS) του ΟΟΣΑ...

27/04/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1018101000 ( πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21461/06/Β/90/05 ) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά την από 24/04/18 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου...

22/02/2018

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 809ης/21.2.2018 αποφάσισε την...

15/01/2018

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί στους...

27/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί στους...

10/07/2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR»

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSETMANAGEMENT ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί στους...

27/06/2017

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί στους μεριδιούχους της...

31/05/2017

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR»

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENTΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί στους...

24/04/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1018101000 ( πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21461/06/Β/90/05 ) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά την από 18/04/17 ...

10/01/2017

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι για 5η συνεχή χρονιά η ΕυρωπαϊκήΠίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ απέσπασε δύο σημαντικά βραβεία στην εκδήλωση για τη βράβευση τωνκαλύτερων σε απόδοση...

28/11/2016

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Η συγχώνευση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ευρωπαϊκή Πίστη Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR...

11/10/2016

Συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4099/2012...

23/06/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94), όπως τροποποιεί το άρθρο 103 του ν. 4099/2012, προβλέπεται ότι ο οφειλόμενος φόρος ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων…

22/04/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1018101000 ( πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21461/06/Β/90/05 ) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά την από 20/04/16 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας …


25/02/2016

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28/03/2016

Η συνεδρίαση, του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 751ης/24.2.2016 αποφάσισε την...

15/02/2016

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής καταλληλότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς...

11/01/2016

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι για 4η συνεχή χρονιά η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ απέσπασε σημαντικό αριθμό βραβείων στην εκδήλωση για τη βράβευση των καλύτερων σε απόδοση διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων..

21/12/2015

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24/12/2015

Η συνεδρίαση, του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 707ης/4.3.2015 αποφάσισε την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ...

09/12/2015

ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση (2625/7.12.2015) αίρονται οι περιορισμοί της ΠΝΠ της 18.7.2015 για τη ...

01/10/2015

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση υπ’αριθμ. 11/720/16.07.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναρτήθηκε...

01/09/2015

ΆΡΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγορά κατά την 727/31.8.2015 συνεδρίασή του αποφάσισε:

04/08/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 725/3.8.2015 συνεδρίαση...

27/07/2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΞΑΓΟΡΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της με ημερομηνία 20 Ιουλίου ανακοινώνει τα εξής:...

20/07/2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΞΑΓΟΡΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...

09/07/2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΩΣ 13/7/2015

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της από 8.7.2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών,...

07/07/2015

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 8η ΙΟΥΛΙΟΥ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της από 6.7.2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών,...

29/06/2015

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/06/2015 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 06/07/2015

Η απόφαση 715/29.6.2015, του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ ...

23/04/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1018101000 ( πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21461/06/Β/90/05 ) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά την από 15/04/15 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία...

05/03/2015

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/04/2015 & ΔΕΥΤΕΡΑ 06/04/2015

Η συνεδρίαση, του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 707ης/4.3.2015 αποφάσισε την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ την ...

23/12/2014

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι για μία ακόμα χρονιά η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management απέσπασε σημαντικό αριθμό βραβείων στην εκδήλωση για τη βράβευση των καλύτερων σε απόδοση διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων..

17/12/2014

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/12/2014

Η απόφαση 11/682/22.5.2014, του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ την Τετάρτη 24/12/2014 καθώς η ημερομηνία αυτή αποτελεί...

07/11/2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ ανέλαβε τη διαχείριση του 1/3 του ενεργητικού του «Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Οργανισμών - Ευρωπαϊκών Ομολόγων»...

17/07/2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. γνωστοποιεί στους κ.κ. μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»...

23/06/2014

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΙΣΤΗ

Η συγχώνευση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού και Ευρωπαϊκή Πίστη European Opportunities Μετοχικό Εξωτερικο...

26/05/2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ ανακοινώνει την τροποποίηση τωνκανονισμών των ανωτέρω Αμοιβαίων Κεφαλαίων...

15/05/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1018101000 ( πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21461/06/Β/90/05 ) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά την από 16/04/14 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία...

06/05/2014

Συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποφάσισε με βάση τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 45 και τις διατάξεις των άρθρων 46 έως και 54 του ν. 4099/2012, τη συγχώνευση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων...

24/03/2014

Ολοκλήρωση Συγχώνευσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ευρωπαϊκή Πίστη

Η συγχώνευση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Ανεπτυγμένων χωρών σε EUR και Ευρωπαϊκή Πίστη Κρατικών Ομολόγων Ανεπτυγμένων χωρών σε EUR...

11/02/2014

Συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποφάσισε με βάση τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 45 και τις διατάξεις των άρθρων 46 έως και 54 του ν. 4099/2012, τη συγχώνευση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων...

23/12/2013

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΑΠΕΣΠΑΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 8 ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. απέσπασε σημαντικό αριθμό διακρίσεων, για μια ακόμη χρονιά, στην απονομή των...

20/12/2013

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Η απόφαση 2/641/26.3.2013, του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ...

13/05/2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρίας...

30/04/2013

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΜΑΪΟΥ 2013

Η απόφαση 7/644/22.4.2013, του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ την Τετάρτη 1/5/2013 καθώς ...

28/04/2013

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03/2013 & ΔΕΥΤΕΡΑ 01/04/2013

To Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 641η/26.3.2013 συνεδρίασή του αποφάσισε την ΑΝΑΣΤΟΛΗ εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ στις 29 Μαρτίου (Καθολικό Πάσχα, Μεγάλη Παρασκευή), 1 Απριλίου 2013 (Καθολικό Πάσχα, Δευτέρα του Πάσχα)...

11/02/2013

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και με την σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας EUROBANK - ERGASIAS Α.Ε., ως θεματοφύλακας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων...

11/02/2013

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έλαβε 10 βραβεία! Το πρώτο βραβείο αφορά συνολικά την απόδοση της Εταιρίας μας...

Επικοινωνία

Λ.Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6124914
Fax.: 210 6800985
Email.:
info@europistiaedak.gr

Περισσότερα »

Press Kit

Εδώ μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένα τα Λογότυπα, τα Έντυπα και την πιο πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρίας μας.

Περισσότερα »