Ανακοινώσεις

10 Ιουλίου 2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income σε EUR»

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSETMANAGEMENT ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί στους κ.κ. μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income σε EUR» την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (απόφαση υπ’αριθμ. 361/07.07.2020 τηςΑν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων). 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις αφορούν την αλλαγή της διάρκειας της εταιρίας, την αλλαγή της επωνυμίας του θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από “EurobankErgasias” Ανώνυμη Εταιρεία  σε “Eurobank” Ανώνυμη Εταιρεία, και την αλλαγή του  δείκτη αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αντίστοιχα. 

Ο νέος κανονισμός έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.europistiaedak.grκαι είναι διαθέσιμος σε έντυπη μορφή στα γραφεία της εταιρίας μας και στο δίκτυο των καταστημάτων της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ. 

Η παρούσα ενημέρωση πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 5 του Ν. 4099/2012.

Επικοινωνία

Λ.Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6124914
Fax.: 210 6800985
Email.:
info@europistiaedak.gr

Περισσότερα »

Press Kit

Εδώ μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένα τα Λογότυπα, τα Έντυπα και την πιο πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρίας μας.

Περισσότερα »