Μικτά

Τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν τουλάχιστον 10% του καθαρού ενεργητικού τους σε μετοχές και τουλάχιστον 10% του καθαρού ενεργητικού τους σε ομολογίες. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε χρεωστικούς τίτλους ή σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού τους. 
Τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια θεωρούνται μεσαίου προς υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνονται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, οι οποίοι επιδιώκουν αφενός κεφαλαιακή υπεραξία, αφετέρου εισόδημα από τους τόκους των ομολόγων και των καταθέσεων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό τους.

 

Τιμές

02/12/2021

Δείτε τις τιμές του τελευταίου κλεισίματος όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας

Περισσότερα »

Έντυπα

Επιλέξτε για να δείτε τα έντυπα όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας.

Περισσότερα »

Επικοινωνία

Λ.Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6124914
Fax.: 210 6800985
Email.:
info@europistiaedak.gr

Περισσότερα »