Ομολογιακά

Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους. Ποσοστό μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού τους δύναται να επενδύεται και σε μετοχές.

Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια είναι μέτριου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνονται σε επενδυτές που επιδιώκουν μέσω επενδύσεων σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα να απολαμβάνουν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα απόδοση ικανοποιητικότερη από αυτή των επενδύσεων σε μέσα χρηματαγοράς (βραχυπρόθεσμα ομόλογα δημοσίου, έντοκα γραμμάτια κλπ.).

 

Όλα τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια

Τιμές

02/12/2021

Δείτε τις τιμές του τελευταίου κλεισίματος όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας

Περισσότερα »

Έντυπα

Επιλέξτε για να δείτε τα έντυπα όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας.

Περισσότερα »

Επικοινωνία

Λ.Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6124914
Fax.: 210 6800985
Email.:
info@europistiaedak.gr

Περισσότερα »