Πιστοποιημένα Πρόσωπα

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση υπ’αριθμ. 11/720/16.07.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορείτε να δείτε τους σχετικούς πίνακες των πιστοποιημένων προσώπων της Εταιρίας και του Δικτύου Πωλήσεων.

  • Πιστοποιημένα Στελέχη pdf
  • Πιστοποιημένο Δίκτυο pdf

Έντυπα

Επιλέξτε για να δείτε τα έντυπα όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας.

Περισσότερα »

Τιμές

02/12/2021

Δείτε τις τιμές του τελευταίου κλεισίματος όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας

Περισσότερα »