Δημιουργία Εισοδήματος

Οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος αφορούν μια μεγάλη μερίδα των επενδυτών, οι οποίοι αποστρέφονται τον υψηλό κίνδυνο που συνεπάγονται οι μετοχικές επενδύσεις. Τα ομόλογα αποτελούν το βασικότερο επενδυτικό εργαλείο αυτής της κατηγορίας και χαρακτηρίζονται κυρίως από τις ελκυστικές, σταθερές αποδόσεις που προσφέρουν.

Τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη μας, διαθέτοντας τεχνογνωσία υψηλών προδιαγραφών και πολυετή εμπειρία στη διαχείριση ομολόγων, εφαρμόζουν εξειδικευμένες μεθόδους ανάλυσης προκειμένου να εντοπίσουν τον καλύτερο συνδυασμό απόδοσης-κινδύνου για το σχεδιασμό των κατάλληλων για εσάς ομολογιακών χαρτοφυλακίων.

 

Για να το καταφέρουμε αυτό, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

 

A. Προσδιορίζουμε το επενδυτικό σας προφίλ

Σε μια προσωπική συνάντηση με τον Account Manager της εταιρίας μας, θα καθοριστεί ο επενδυτικός σας ορίζοντας, η ανοχή σας στον κίνδυνο και το ύψος του επιθυμητού ετήσιου εισοδήματος. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση  αντιπροσωπευτικής εικόνας για την οικονομική σας κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες και μελλοντικές ταμειακές σας ανάγκες.

 

B. Επιλέγουμε την επενδυτική στρατηγική

Οι επενδυτικές στρατηγικές ομολόγων καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών μέσω τόσο των διαφόρων τύπων ομολογιακών τίτλων όσο και των προοπτικών των διεθνών αγορών. Η μοναδικότητα κάθε στρατηγικής μεγιστοποιεί τη σχέση απόδοσης-κινδύνου ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της επένδυσής σας και δίνει τη δυνατότητα επιλογής της πιστοληπτικής διασφάλισης που σας ταιριάζει.

 

Γ. Διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τις αποταμιεύσεις σας

Η διαχειριστική μας ομάδα παρακολουθεί διαρκώς την πιστοληπτική αξιολόγηση των ομολόγων, αναλύει αδιάκοπα τις διεθνείς αγορές και επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την πορεία της επενδυτικής στρατηγικής για να διασφαλίσει ότι συνεχίζει να ανταποκρίνεται στο προσωπικό σας προφίλ και ότι προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες ταμειακές σας ανάγκες.

 

Στηριζόμενοι στη φιλοσοφία της Εταιρίας μας, σας προσφέρουμε Εξειδίκευση – Ασφάλεια - Προσωποποιημένες Υπηρεσίες.


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο για την Δημιουργία Εισοδήματος.

Έντυπο - Δημιουργία Εισοδήματος

Επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο.

Έντυπα

Επιλέξτε για να δείτε τα έντυπα όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας.

Περισσότερα »

Αμοιβαία Κεφάλαια

Δείτε όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωπαϊκή Πίστη.

Περισσότερα »

Τιμολογιακή Πολιτική

Κατεβάστε το PDF αρχείο