Δημιουργία Περιουσίας

Μια επένδυση σε Αμοιβαία Κεφάλαια και Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία  Κεφάλαια (ETF’s) μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά που θέλετε. Γιατί ανάλογα με το προφίλ και τις ανάγκες σας, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε συντηρητικά, μικτά ή επιθετικά χαρτοφυλάκια.

Τα πιο έμπειρα στελέχη διαπραγματεύονται για εσάς στις αγορές όλου του κόσμου και έτσι αποκτάτε πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό σύστημα, το οποίο διαχειρίζεται συνολικά τον κίνδυνο προσφέροντας ανταγωνιστικές αποδόσεις.


Α. Σχεδιάζουμε την οικονομική σας επιτυχία

Σε μια προσωπική συνάντηση με τον Account Manager της εταιρίας μας, θα καθοριστούν οι επενδυτικοί σας στόχοι, ο επενδυτικός σας ορίζοντας, η ανοχή σας στον κίνδυνο και η προσδοκώμενη απόδοση. Με βάση την ανάλυση των αναγκών σας και του ερωτηματολογίου, κατατάσσεστε σε συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτικού προφίλ και σας προτείνεται το πλέον κατάλληλο για εσάς χαρτοφυλάκιο Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETF’s).


Β. Επιλέγουμε το χαρτοφυλάκιο

Η διεξοδική ανάλυση των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και των πολιτικών και οικονομικών συνθηκών, αποτελεί τη βάση για τις αποφάσεις της επενδυτικής μας επιτροπής για το σχεδιασμό των πέντε διαφορετικών μοντέλων κατανομής κεφαλαίων.


Γ. Κάνουμε Ενεργή Διαχείριση


Για να σας παρέχουμε αξιόπιστη και ανεξάρτητη διαχείριση προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας, συγκρίνουμε πλήθος Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETF’s) από όλο τον κόσμο και επιλέγουμε την καλύτερη για εσάς λύση με βάση ένα πλήθος ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών. Η διαχειριστική μας ομάδα ελέγχει καθημερινά το χαρτοφυλάκιό σας προκειμένου να ανταποκρίνεται συνεχώς στους επενδυτικούς σας στόχους.


Στηριζόμενοι στη φιλοσοφία της Εταιρίας μας, σας προσφέρουμε Εξειδίκευση – Ασφάλεια - Προσωποποιημένες Υπηρεσίες.Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο για την Δημιουργία Περιουσίας.

Έντυπο - Δημιουργία Περιουσίας

Επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο.

Έντυπα

Επιλέξτε για να δείτε τα έντυπα όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας.

Περισσότερα »

Αμοιβαία Κεφάλαια

Δείτε όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωπαϊκή Πίστη.

Περισσότερα »

Τιμολογιακή Πολιτική

Κατεβάστε το PDF αρχείο