Αποδόσεις

Σωρευτικές Αποδόσεις με ημερομηνία Αναφοράς 30/09/2021
Αμοιβαίο Κεφάλαιο 1 'Ετος 3 Έτη 5 Έτη 10 Έτη
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) 44,81 37,17 114,12 214,84
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) 39,03 9,76 26,88 108,17
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) 38,64 0,00 0,00 0,00
European Value Fund (R) 23,45 0,00 0,00 0,00
Ομολογιακά
Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) 1,11 0,00 0,00 0,00
Domestic Income σε EUR (R) 4,52 17,27 0,00 0,00
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) 28,37 46,18 128,90 260,62
Ετήσιες Αποδόσεις
Αμοιβαίο Κεφάλαιο 2020 2019 2018 2017
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) 1,72 31,90 -8,88 35,62
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) -5,69 17,25 -13,91 11,16
Ομολογιακά
Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) 1,22 3,77 0,27 1,43
Domestic Income σε EUR (R) 4,38 10,46 0,00 0,00
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) 2,91 34,01 -6,18 42,69

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  •  Domestic Income σε eur ημερομηνία έναρξης 26/01/2018

  • Global Opportunities μετοχικό εξωτερικού ημερομηνία έναρξης 03/02/2020

  • European Value Fund ημερομηνία έναρξης 27/07/2020

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια

Δείτε όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωπαϊκή Πίστη.

Περισσότερα »

Έντυπα

Επιλέξτε για να δείτε τα έντυπα όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας.

Περισσότερα »

Τιμές

02/12/2021

Δείτε τις τιμές του τελευταίου κλεισίματος όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας

Περισσότερα »

Επικοινωνία

Λ.Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6124914
Fax.: 210 6800985
Email.:
info@europistiaedak.gr

Περισσότερα »