Αποδόσεις

Σωρευτικές Αποδόσεις με ημερομηνία Αναφοράς 30/09/2019
Αμοιβαίο Κεφάλαιο 1 'Ετος 3 Έτη 5 Έτη 10 Έτη
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού 16,00 81,08 31,75 -4,18
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού -2,02 13,26 13,84 89,53
Ομολογιακά
Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR 2,50 4,18 5,49 27,37
Eurobond Κρατικών Ομολόγων Ανεπτυγμένων Χωρών σε EUR 5,41 4,62 7,80 0,00
Domestic Income σε EUR 10,64 0,00 0,00 0,00
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού 28,22 100,77 82,05 37,98
Ετήσιες Αποδόσεις
Αμοιβαίο Κεφάλαιο 2018 2017 2016 2015
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού -8,88 35,62 16,72 -14,77
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού -13,91 11,16 5,38 2,50
Ομολογιακά
Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR -0,95 2,09 2,22 -0,46
Eurobond Κρατικών Ομολόγων Ανεπτυγμένων Χωρών σε EUR 0,27 1,42 1,83 -0,46
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού -6,18 42,69 14,05 3,58

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  • Eurobond Κρατικών Ομολόγων Ανεπτυγμένων Χωρών σε EUR -> Αλλαγή κατηγορίας από Ομολογιακό Εσωτερικού σε Ομολογιακό Εξωτερικού 07/06/12
  • Global Opportunities -> Έναρξη 10/04/2006

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια

Δείτε όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωπαϊκή Πίστη.

Περισσότερα »

Έντυπα

Επιλέξτε για να δείτε τα έντυπα όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας.

Περισσότερα »

Τιμές

08/11/2019

Δείτε τις τιμές του τελευταίου κλεισίματος όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας

Περισσότερα »

Επικοινωνία

Λ.Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6124914
Fax.: 210 6800985
Email.:
info@europistiaedak.gr

Περισσότερα »