Αποδόσεις

Σωρευτικές Αποδόσεις με ημερομηνία Αναφοράς 30/06/2020
Αμοιβαίο Κεφάλαιο 1 'Ετος 3 Έτη 5 Έτη 10 Έτη
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) -18,58 -9,39 26,13 25,03
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) -16,87 -22,21 -11,85 45,66
Ομολογιακά
Domestic Income σε EUR (R) -4,36 0,00 0,00 0,00
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) -8,68 21,11 79,67 85,17
Ετήσιες Αποδόσεις
Αμοιβαίο Κεφάλαιο 2019 2018 2017 2016
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) 31,90 -8,88 35,62 16,72
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) 17,25 -13,91 11,16 5,38
Ομολογιακά
Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) 3,77 0,27 1,43 1,83
Domestic Income σε EUR (R) 10,46 0,00 0,00 0,00
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) 34,01 -6,18 42,69 14,05

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  • Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR -> Αλλαγή κατηγορίας 15/11/2019.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια

Δείτε όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωπαϊκή Πίστη.

Περισσότερα »

Έντυπα

Επιλέξτε για να δείτε τα έντυπα όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας.

Περισσότερα »

Τιμές

23/09/2020

Δείτε τις τιμές του τελευταίου κλεισίματος όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας

Περισσότερα »

Επικοινωνία

Λ.Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6124914
Fax.: 210 6800985
Email.:
info@europistiaedak.gr

Περισσότερα »