Αποδόσεις

Σωρευτικές Αποδόσεις με ημερομηνία Αναφοράς 31/03/2019
Αμοιβαίο Κεφάλαιο 1 'Ετος 3 Έτη 5 Έτη 10 Έτη
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού -6,52 62,02 -8,86 22,01
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού -13,91 0,84 11,69 114,92
Ομολογιακά
Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR -2,71 17,82 20,81 159,69
Eurobond Κρατικών Ομολόγων Ανεπτυγμένων Χωρών σε EUR 1,92 3,57 8,32 0,00
Domestic Income σε EUR 5,22 0,00 0,00 0,00
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού -0,16 67,62 30,02 45,40
Ετήσιες Αποδόσεις
Αμοιβαίο Κεφάλαιο 2018 2017 2016 2015
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού -8,88 35,62 16,72 -14,77
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού -13,91 11,16 5,38 2,50
Ομολογιακά
Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR -0,95 2,09 2,22 -0,46
Eurobond Κρατικών Ομολόγων Ανεπτυγμένων Χωρών σε EUR 0,27 1,42 1,83 -0,46
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού -6,18 42,69 14,05 3,58

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  • Eurobond Κρατικών Ομολόγων Ανεπτυγμένων Χωρών σε EUR -> Αλλαγή κατηγορίας από Ομολογιακό Εσωτερικού σε Ομολογιακό Εξωτερικού 07/06/12
  • Global Opportunities -> Έναρξη 10/04/2006

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια

Δείτε όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωπαϊκή Πίστη.

Περισσότερα »

Έντυπα

Επιλέξτε για να δείτε τα έντυπα όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας.

Περισσότερα »

Τιμές

20/05/2019

Δείτε τις τιμές του τελευταίου κλεισίματος όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας

Περισσότερα »

Επικοινωνία

Λ.Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6124914
Fax.: 210 6800985
Email.:
info@europistiaedak.gr

Περισσότερα »