Αποδόσεις

Σωρευτικές Αποδόσεις με ημερομηνία Αναφοράς 31/03/2020
Αμοιβαίο Κεφάλαιο 1 'Ετος 3 Έτη 5 Έτη 10 Έτη
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) -17,83 -0,54 15,54 -17,97
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) -24,84 -26,93 -23,95 25,06
Ομολογιακά
Domestic Income σε EUR (R) -1,19 0,00 0,00 0,00
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) -1,58 36,09 69,79 33,88
Ετήσιες Αποδόσεις
Αμοιβαίο Κεφάλαιο 2019 2018 2017 2016
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) 31,90 -8,88 35,62 16,72
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) 17,25 -13,91 11,16 5,38
Ομολογιακά
Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) 3,77 0,27 1,43 1,83
Domestic Income σε EUR (R) 10,46 0,00 0,00 0,00
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) 34,01 -6,18 42,69 14,05

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  • Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR -> Αλλαγή κατηγορίας 15/11/2019.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια

Δείτε όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωπαϊκή Πίστη.

Περισσότερα »

Έντυπα

Επιλέξτε για να δείτε τα έντυπα όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας.

Περισσότερα »

Τιμές

03/06/2020

Δείτε τις τιμές του τελευταίου κλεισίματος όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας

Περισσότερα »

Επικοινωνία

Λ.Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6124914
Fax.: 210 6800985
Email.:
info@europistiaedak.gr

Περισσότερα »