Τρέχουσες επιβαρύνσεις α/κ

 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ R

2015 2016 2017 2018 2019
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,78% 3,42% 3,41% 3,42% 2,35
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 1,46% 1,46% 1,45% 1,43% 1,38
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,27% 2,66% 2,61% 2,62% 2,29
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,27% 2,91% 2,91% 2,91% 2,26
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR* - - - 1,08% 0,76

*Ημερομηνία έναρξης αμοιβαίου κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR 25/01/2018.

 

 

 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ I2

2015 2016 2017 2018 2019
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - - - - 0,66%

Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις αποτελούν εκτίμηση των αναμενόμενων συνολικών επιβαρύνσεων, δεδομένου ότι η κατηγορία Ι2 ενεργοποιήθηκε στις 31/01/2020 και δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία για το ημερολογιακό έτος 2019.

Έντυπα

Επιλέξτε για να δείτε τα έντυπα όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας.

Περισσότερα »

Τιμές

21/01/2021

Δείτε τις τιμές του τελευταίου κλεισίματος όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας

Περισσότερα »