Τρέχουσες επιβαρύνσεις α/κ

 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ R

2016 2017 2018 2019 2020
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,42% 3,41% 3,42% 2,35% 2,26%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 1,46% 1,45% 1,43% 1,38% 1,08%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,66% 2,61% 2,62% 2,29% 2,18%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,91% 2,91% 2,91% 2,26% 2,24%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR* - - 1,08% 0,76% 0,75%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND**         2,27%

*Ημερομηνία έναρξης αμοιβαίου κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR 25/01/2018.

**Ημερομηνία έναρξης αμοιβαίου κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND ΣΕ EUR 27/07/2020.

 

 

 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ I2

2016 2017 2018 2019** 2020
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ* - - - 0,66% 0,67%

*Ημερομηνία έναρξης αμοιβαίου κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι2 03/02/2020

**Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις για το 2019 αποτελούν εκτίμηση των αναμενόμενων συνολικών επιβαρύνσεων.

Έντυπα

Επιλέξτε για να δείτε τα έντυπα όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας.

Περισσότερα »

Τιμές

21/09/2021

Δείτε τις τιμές του τελευταίου κλεισίματος όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας

Περισσότερα »