Τρέχουσες επιβαρύνσεις α/κ

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ

2015 2016 2017 2018
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.80% 2.78% 3.42% 3.18%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ  INVESTMENT GRADE ΣΕ EUR 0.75% 0.74% 1.28% 1.02%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR 1.33% 1.14% 1.46% 0.86%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.21% 2.27% 2.66% 1.40%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.41% 2.27% 2.91% 2.59%

Έντυπα

Επιλέξτε για να δείτε τα έντυπα όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας.

Περισσότερα »

Τιμές

19/07/2019

Δείτε τις τιμές του τελευταίου κλεισίματος όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας

Περισσότερα »