Τρέχουσες επιβαρύνσεις α/κ

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ

2014 2015 2016 2017 2018
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,80% 2,78% 3,42% 3,41% 3,42%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ  INVESTMENT GRADE ΣΕ EUR 0,75% 0,74% 1,28% 1,05% 1,05%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR 1,33% 1,14% 1,46% 1,45% 1,43%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,21% 2,27% 2,66% 2,61% 2,62%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,41% 2,27% 2,91% 2,91% 2,91%
 Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR - - - - 1,08%*

*Ημερομηνία έναρξης του αμοιβαίου κεφαλαίου 26/01/2018

Έντυπα

Επιλέξτε για να δείτε τα έντυπα όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας.

Περισσότερα »

Τιμές

08/11/2019

Δείτε τις τιμές του τελευταίου κλεισίματος όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας

Περισσότερα »