ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Υπηρεσίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου


Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης των αγορών, γίνεται εμφανής η ανάγκη για επαγγελματική και υπεύθυνη διαχείριση των κεφαλαίων με στόχο την εκμετάλλευση των επενδυτικών ευκαιριών.

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις με όπλο την 20ετή και πλέον εμπειρία μας στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων.

Οι διαχειριστές και τα βασικά στελέχη της εταιρίας, έχοντας πλούσια θεωρητική υποδομή, πολυετή εμπειρία και γνώση τόσο της εγχώριας όσο και των ξένων κεφαλαιαγορών και χρηματαγορών, μπορούν να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επενδυτή.


Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT προσφέρει στους επενδυτές δύο υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου:

  • Την υπηρεσία «Δημιουργία Εισοδήματος», η οποία μεγιστοποιεί το εισόδημά σας αξιοποιώντας τα σταθερά τοκομερίδια των ομολογιακών χαρτοφυλακίων.
  • Την υπηρεσία «Δημιουργία Περιουσίας», η οποία στοχεύει σε μεσοπρόθεσμες υπεραξίες, μέσω πέντε πρότυπων επενδυτικών χαρτοφυλακίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων & Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETF’s).

Τα χαρτοφυλάκια σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη την προσδοκώμενη απόδοση και τον κίνδυνο που επιθυμεί να αναλάβει ο κάθε επενδυτής. Η επενδυτική στρατηγική των πρότυπων χαρτοφυλακίων διαμορφώνεται μέσα από τη χρήση διαφόρων επενδυτικών εργαλείων από μια ομάδα έμπειρων, άρτια καταρτισμένων και εξειδικευμένων επαγγελματιών, με βασική μας προτεραιότητα να σας βοηθήσουμε να πετύχετε τους μακροχρόνιους επενδυτικούς σας στόχους στα πλαίσια του επενδυτικού σας προφίλ.

Οι διαχρονικά υψηλές αποδόσεις των υπό διαχείριση κεφαλαίων και η ποιότητα των πελατοκεντρικά σχεδιασμένων υπηρεσιών μας, έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων πελατών μας και αποτελούν την καλύτερη απόδειξη της αποτελεσματικότητάς μας.  • Δημιουργία Εισοδήματος

    Οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος αφορούν μια μεγάλη μερίδα των επενδυτών, οι οποίοι αποστρέφονται τον υψηλό κίνδυνο που συνεπάγονται οι μετοχικές επενδύσεις. Τα ομόλογα αποτελούν το βασικότερο επενδυτικό εργαλείο αυτής της κατηγορίας και χαρακτηρίζονται κυρίως από τις ελκυστικές, σταθερές αποδόσεις που προσφέρουν.

  • Δημιουργία Περιουσίας

    Μια επένδυση σε Αμοιβαία Κεφάλαια και Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία  Κεφάλαια (ETF’s) μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά που θέλετε. Γιατί ανάλογα με το προφίλ και τις ανάγκες σας, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε συντηρητικά, μικτά ή επιθετικά χαρτοφυλάκια.

Αμοιβαία Κεφάλαια

Δείτε όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωπαϊκή Πίστη.

Περισσότερα »

Έντυπο - Δημιουργία Εισοδήματος

Επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο.

Έντυπο - Δημιουργία Περιουσίας

Επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο.