Δελτίο Τιμών

Παρακαλώ εισάγετε παλαιότερη ημερομηνία αποτίμισης
Ημερομηνία Αποτίμησης 20/05/2019
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΘ.
ΤΙΜΗ
ΜΕΤΑΒ.
ΠΡΟΗΓ.(%)
ΤΙΜΗ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΤΙΜΗ
ΕΞΑΓΟΡΑΣ
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού 22.907.120 3.618.794,5 6,33 -0,84 6,52 6,27
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού 12.837.466 3.006.602,5 4,27 -1,28 4,38 4,23
Ομολογιακά
Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR 21.888.804 4.886.409 4,48 -0,02 4,55 4,48
Eurobond Κρατικών Ομολόγων Ανεπτυγμένων Χωρών σε EUR 5.280.388,5 3.328.761 1,59 0,01 1,71 1,59
Domestic Income σε EUR 3.682.017,75 1.162.328 3,17 0,1 3,2 3,17
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού 4.926.427 1.839.124,63 2,68 -0,13 2,89 2,68

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια

Δείτε όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωπαϊκή Πίστη.

Περισσότερα »

Έντυπα

Επιλέξτε για να δείτε τα έντυπα όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας.

Περισσότερα »

Επικοινωνία

Λ.Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6124914
Fax.: 210 6800985
Email.:
info@europistiaedak.gr

Περισσότερα »