Δελτίο Τιμών

Παρακαλώ εισάγετε παλαιότερη ημερομηνία αποτίμισης
Ημερομηνία Αποτίμησης 22/01/2021
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΘ.
ΤΙΜΗ
ΜΕΤΑΒ.
ΠΡΟΗΓ.(%)
ΤΙΜΗ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΤΙΜΗ
ΕΞΑΓΟΡΑΣ
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) 24.984.535,13 3.256.373 7,67 -1,52 7,9 7,6
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) 13.537.508,03 2.956.552,21 4,58 -1,06 4,69 4,53
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) 3.524.517,36 769.009,68 4,58 -1,05 4,67 4,51
European Value Fund (R) 1.538.029,65 442.622,74 3,47 -1,2 3,56 3,44
Ομολογιακά
Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) 28.470.184,68 17.411.403,43 1,64 0,01 1,77 1,64
Domestic Income σε EUR (R) 6.568.758,49 1.990.166,01 3,3 -0,15 3,33 3,3
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) 4.417.339,37 1.381.890,02 3,2 -0,3 3,45 3,2

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια

Δείτε όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωπαϊκή Πίστη.

Περισσότερα »

Έντυπα

Επιλέξτε για να δείτε τα έντυπα όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας.

Περισσότερα »

Επικοινωνία

Λ.Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6124914
Fax.: 210 6800985
Email.:
info@europistiaedak.gr

Περισσότερα »