Δελτίο Τιμών

Παρακαλώ εισάγετε παλαιότερη ημερομηνία αποτίμισης
Ημερομηνία Αποτίμησης 23/09/2020
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΘ.
ΤΙΜΗ
ΜΕΤΑΒ.
ΠΡΟΗΓ.(%)
ΤΙΜΗ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΤΙΜΗ
ΕΞΑΓΟΡΑΣ
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) 19.114.960,59 3.161.243,26 6,05 0,83 6,23 5,99
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) 10.375.130,37 2.932.652,98 3,54 -0,37 3,63 3,5
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) 2.723.435,51 769.009,68 3,54 -0,37 3,61 3,49
European Value Fund (R) 607.878,77 208.964,34 2,91 0,12 2,98 2,88
Ομολογιακά
Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) 27.842.144,62 17.226.815,27 1,62 -0,01 1,75 1,62
Domestic Income σε EUR (R) 5.830.294,17 1.768.108,85 3,3 0,14 3,33 3,3
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) 3.845.661,17 1.393.863,43 2,76 0,55 2,98 2,76

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια

Δείτε όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωπαϊκή Πίστη.

Περισσότερα »

Έντυπα

Επιλέξτε για να δείτε τα έντυπα όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας.

Περισσότερα »

Επικοινωνία

Λ.Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6124914
Fax.: 210 6800985
Email.:
info@europistiaedak.gr

Περισσότερα »