Δελτίο Τιμών

Παρακαλώ εισάγετε παλαιότερη ημερομηνία αποτίμισης
Ημερομηνία Αποτίμησης 18/09/2019
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΘ.
ΤΙΜΗ
ΜΕΤΑΒ.
ΠΡΟΗΓ.(%)
ΤΙΜΗ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΤΙΜΗ
ΕΞΑΓΟΡΑΣ
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού 27.499.140 3.686.536,25 7,46 0,82 7,68 7,38
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού 13.649.729 3.111.120 4,39 -0,59 4,5 4,34
Ομολογιακά
Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR 21.779.428 4.818.938 4,52 0,03 4,59 4,52
Eurobond Κρατικών Ομολόγων Ανεπτυγμένων Χωρών σε EUR 4.836.558,5 2.969.577,5 1,63 0,14 1,76 1,63
Domestic Income σε EUR 4.332.097,5 1.309.267,38 3,31 0,27 3,34 3,31
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού 5.598.226,5 1.765.798,75 3,17 0,91 3,42 3,17

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια

Δείτε όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωπαϊκή Πίστη.

Περισσότερα »

Έντυπα

Επιλέξτε για να δείτε τα έντυπα όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας.

Περισσότερα »

Επικοινωνία

Λ.Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6124914
Fax.: 210 6800985
Email.:
info@europistiaedak.gr

Περισσότερα »