Δελτίο Τιμών

Παρακαλώ εισάγετε παλαιότερη ημερομηνία αποτίμισης
Ημερομηνία Αποτίμησης 18/06/2021
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΘ.
ΤΙΜΗ
ΜΕΤΑΒ.
ΠΡΟΗΓ.(%)
ΤΙΜΗ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΤΙΜΗ
ΕΞΑΓΟΡΑΣ
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) 29.226.436,98 3.144.946,39 9,29 -0,67 9,57 9,2
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) 13.752.638,94 2.764.121,24 4,98 -1,57 5,1 4,93
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) 3.829.262,44 769.009,68 4,98 -1,56 5,08 4,9
European Value Fund (R) 2.361.636,74 612.339,5 3,86 -1,82 3,95 3,82
Ομολογιακά
Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) 30.098.012,85 18.425.246,15 1,63 -0,02 1,76 1,63
Domestic Income σε EUR (R) 6.894.332,84 2.055.290,74 3,35 -0,15 3,39 3,35
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) 4.706.141,6 1.316.534,72 3,57 -0,48 3,86 3,57

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια

Δείτε όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωπαϊκή Πίστη.

Περισσότερα »

Έντυπα

Επιλέξτε για να δείτε τα έντυπα όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας.

Περισσότερα »

Επικοινωνία

Λ.Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6124914
Fax.: 210 6800985
Email.:
info@europistiaedak.gr

Περισσότερα »