Δελτίο Τιμών

Παρακαλώ εισάγετε παλαιότερη ημερομηνία αποτίμισης
Ημερομηνία Αποτίμησης 08/11/2019
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΘ.
ΤΙΜΗ
ΜΕΤΑΒ.
ΠΡΟΗΓ.(%)
ΤΙΜΗ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΤΙΜΗ
ΕΞΑΓΟΡΑΣ
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού 26.450.862 3.564.713,5 7,42 -0,25 7,64 7,35
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού 15.117.561 3.228.472,75 4,68 -0,25 4,8 4,64
Ομολογιακά
Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR 21.667.974 4.794.916,5 4,52 0,01 4,59 4,52
Eurobond Κρατικών Ομολόγων Ανεπτυγμένων Χωρών σε EUR 4.813.349,5 2.971.683 1,62 -0,09 1,75 1,62
Domestic Income σε EUR 4.640.256 1.397.059,25 3,32 -0,16 3,35 3,32
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού 5.211.052,5 1.684.577,13 3,09 -0,39 3,34 3,09

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια

Δείτε όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωπαϊκή Πίστη.

Περισσότερα »

Έντυπα

Επιλέξτε για να δείτε τα έντυπα όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας.

Περισσότερα »

Επικοινωνία

Λ.Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6124914
Fax.: 210 6800985
Email.:
info@europistiaedak.gr

Περισσότερα »