Έντυπα

Έντυπα 2019
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Βασικές Πλη/ρίες για τους Επενδυτές (KIID) Κανονισμός Ενημερωτικό Δελτίο Πίνακες Επενδύσεων Α/Κ (ανά 3μηνο) Πίνακες Ποσοστιαίας Σύνθεσης Ενεργητικού (ανά 3μηνο) Έκθεση Εξαμ./ Ετησ.
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Β'
Β'
-
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Β'
Β'
-
Ομολογιακά
Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Β'
Β'
-
Eurobond Κρατικών Ομολόγων Ανεπτυγμένων Χωρών σε EUR pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Β'
Β'
-
Domestic Income σε EUR pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Β'
Β'
-
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Β'
Β'
-

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια

Δείτε όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωπαϊκή Πίστη.

Περισσότερα »

Τιμές

19/07/2019

Δείτε τις τιμές του τελευταίου κλεισίματος όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας

Περισσότερα »

Επικοινωνία

Λ.Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6124914
Fax.: 210 6800985
Email.:
info@europistiaedak.gr

Περισσότερα »