Έντυπα

Έντυπα 2021
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Βασικές Πλη/ρίες για τους Επενδυτές (KIID) Κανονισμός Ενημερωτικό Δελτίο Πίνακες Επενδύσεων Α/Κ (ανά 3μηνο) Πίνακες Ποσοστιαίας Σύνθεσης Ενεργητικού (ανά 3μηνο) Έκθεση Εξαμ./ Ετησ.
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Α'
Α'
ετήσ.
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Α'
Α'
ετήσ.
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Α'
Α'
ετήσ.
European Value Fund (R) pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Α'
Α'
ετήσ.
Ομολογιακά
Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Α'
Α'
ετήσ.
Domestic Income σε EUR (R) pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Α'
Α'
ετήσ.
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Α'
Α'
ετήσ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια

Δείτε όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωπαϊκή Πίστη.

Περισσότερα »

Τιμές

18/06/2021

Δείτε τις τιμές του τελευταίου κλεισίματος όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας

Περισσότερα »

Επικοινωνία

Λ.Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6124914
Fax.: 210 6800985
Email.:
info@europistiaedak.gr

Περισσότερα »