Έντυπα

Έντυπα 2020
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Βασικές Πλη/ρίες για τους Επενδυτές (KIID) Κανονισμός Ενημερωτικό Δελτίο Πίνακες Επενδύσεων Α/Κ (ανά 3μηνο) Πίνακες Ποσοστιαίας Σύνθεσης Ενεργητικού (ανά 3μηνο) Έκθεση Εξαμ./ Ετησ.
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Β'
Β'
εξαμ.
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Β'
Β'
εξαμ.
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Β'
Β'
εξαμ.
European Value Fund (R) pdfpdf pdfpdf pdfpdf
-
-
-
Ομολογιακά
Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Β'
Β'
εξαμ.
Domestic Income σε EUR (R) pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Β'
Β'
εξαμ.
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Β'
Β'
εξαμ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια

Δείτε όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωπαϊκή Πίστη.

Περισσότερα »

Τιμές

23/09/2020

Δείτε τις τιμές του τελευταίου κλεισίματος όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας

Περισσότερα »

Επικοινωνία

Λ.Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6124914
Fax.: 210 6800985
Email.:
info@europistiaedak.gr

Περισσότερα »