Έντυπα

Έντυπα 2023
Μετοχικά
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)

Πίνακες Επενδύσεων Α/Κ

(ανά 3μηνο)

Β'

Πίνακες Ποσοστιαίας Σύνθεσης Ενεργητικού

(ανά 3μηνο)

Β'

Έκθεση Εξαμ./ Ετησ.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)

Πίνακες Επενδύσεων Α/Κ

(ανά 3μηνο)

Β'

Πίνακες Ποσοστιαίας Σύνθεσης Ενεργητικού

(ανά 3μηνο)

Β'

Έκθεση Εξαμ./ Ετησ.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (Ι2)

Πίνακες Επενδύσεων Α/Κ

(ανά 3μηνο)

Β'

Πίνακες Ποσοστιαίας Σύνθεσης Ενεργητικού

(ανά 3μηνο)

Β'

Έκθεση Εξαμ./ Ετησ.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

European Value Fund (R)

Πίνακες Επενδύσεων Α/Κ

(ανά 3μηνο)

Β'

Πίνακες Ποσοστιαίας Σύνθεσης Ενεργητικού

(ανά 3μηνο)

Β'

Έκθεση Εξαμ./ Ετησ.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I)

Πίνακες Επενδύσεων Α/Κ

(ανά 3μηνο)

Β'

Πίνακες Ποσοστιαίας Σύνθεσης Ενεργητικού

(ανά 3μηνο)

Β'

Έκθεση Εξαμ./ Ετησ.

Ομολογιακά
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR (R)

Πίνακες Επενδύσεων Α/Κ

(ανά 3μηνο)

Β'

Πίνακες Ποσοστιαίας Σύνθεσης Ενεργητικού

(ανά 3μηνο)

Β'

Έκθεση Εξαμ./ Ετησ.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Domestic Income σε EUR (R)

Πίνακες Επενδύσεων Α/Κ

(ανά 3μηνο)

Β'

Πίνακες Ποσοστιαίας Σύνθεσης Ενεργητικού

(ανά 3μηνο)

Β'

Έκθεση Εξαμ./ Ετησ.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Domestic Income σε EUR (I)

Πίνακες Επενδύσεων Α/Κ

(ανά 3μηνο)

Β'

Πίνακες Ποσοστιαίας Σύνθεσης Ενεργητικού

(ανά 3μηνο)

Β'

Έκθεση Εξαμ./ Ετησ.

Μικτά
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Euroinvest Μικτό Εσωτερικού

Πίνακες Επενδύσεων Α/Κ

(ανά 3μηνο)

Β'

Πίνακες Ποσοστιαίας Σύνθεσης Ενεργητικού

(ανά 3μηνο)

Β'

Έκθεση Εξαμ./ Ετησ.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΑ Υπουργείου Οικονομικών Μικτό Fund Of Funds

Πίνακες Επενδύσεων Α/Κ

(ανά 3μηνο)

Β'

Πίνακες Ποσοστιαίας Σύνθεσης Ενεργητικού

(ανά 3μηνο)

Β'

Έκθεση Εξαμ./ Ετησ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Επενδυτική Φιλοσοφία

Επαγγελματική και Υπεύθυνη Διαχείριση Κεφαλαίων

Οι διαχρονικά υψηλές αποδόσεις των υπό διαχείριση κεφαλαίων και η ποιότητα των πελατοκεντρικά σχεδιασμένων υπηρεσιών μας, έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων πελατών μας και αποτελούν την καλύτερη απόδειξη της αποτελεσματικότητάς μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies